World Panorama Stock by PanoGraph - panoramic photographs by Tamas D.Varga ROTATING 3D WEHICLE MODELS - THE SPINNING BUSES


My statusWorld of Panoramics

PanoGraph Kft. offers the latest state of the art full immersive virtual tours and panoramas and panoramic print solutions.
By continuing through our website you will get a better understanding how this technology can benefit you and your business.

GeoPAN

Pan2PDF marketing tool


 
 

The Spinning VOLVO buseS - 3D OBJECT ROTATION * Vietnamese TIẾNG VIỆT >>>


 

English If you want to show a realistic view of your automobiles to your custOmers, here is a great tool for you!


As you see on the left we turned some large VOLVO buses around. Well, not really... Actually we took the necessary number of shots to create the 3D spinning object photos of these elegant vehicles as well as the interiors in 360 degree panoramas.


Please have a look at the samples here (opens in new window)

Localo interior panorama VOLVO Localo interior panorama >>>


Regio 3D panorama VOLVO Regio 3D spinning object movie >>>

360 degree spherical car panorama FERRARI interior panorama >>>


* Regio interior in Flash >>>
* Inter Regio interior in Flash >>>
* Inter Regio 3D spinning object movie in Flash >>>
  More 3D object movies >>>
 

Click vào hình ảnh để ngăn chặn.
Giữ chuột trái để quay vòng.

 

Vietnamese NẾU BẠN MUỐN THỂ HIỆN MỘT CÁI NHÌN THỰC TẾ CỦA XE Ô TÔ CỦA BẠN CHO KHÁCH HÀNG CỦA BẠN, ĐÂY LÀ MỘT CÔNG CỤ TUYỆT VỜI CHO BẠN!

Tính năng đem lại cảm nhận về vẻ đẹp toàn diện của chiếc xe với mọi góc nhìn

Như bạn thấy chúng tôi đã rời xe buýt VOLVO một số lớn xung quanh. Vâng, không thực sự. Trên thực tế chúng tôi đã có số lượng cần thiết của bức ảnh để tạo ra hình ảnh 3D của các xe buýt và cũng ảnh toàn cảnh 360 độ của xe buýt.


Xin vui lòng có một cái nhìn tại các ví dụ ở đây (mở cửa sổ mới).

Localo interior panorama VOLVO Localo toàn cảnh nội thất >>>


Regio 3D panorama VOLVO Regio Đối tượng 3D quay phim >>>

360 degree spherical car panorama FERRARI toàn cảnh nội thất >>>


* Regio interior in Flash >>>
* Inter Regio interior in Flash >>>
* Inter Regio 3D spinning object movie in Flash >>>
  Xem phim 3D đối tượng hơn>>>
     

 


by
Tamas D.Varga


Budapest 360 degree panorama book
Hungarian-English edition

Hungary 360 degree panorama book
Hungarian-English edition

Budapest 360 panoramic book in Chinese language
Chinese-English edition


Beijing 360 panoramic book in Chinese language
Chinese-English edition


VIẾT MỘT


Nếu bạn muốn có toàn cảnh tương tác cho trang web của bạn
Điện thoại: +36 209 441 207

CONTAC US


if you would like to have interactive panoramas for your website
Phone: +36 209 441 207

Click :-)