PanoGraph - panoramic photographs by Tamas D.Varga A MAGYAR PANORÁMAFOTÓ és IMMERSIVE MÉDIA OLDAL


My statusWorld of PanoramicsA PanoGraph Kft. magas színvonalon
és a legújabb technológiát alkalmazva készít
nagy felbontású panorámákat, minőségi virtuális túrákat.
Oldalaink áttekintésével
Ön is megbizonyosodhat arról, hogy a panoráma formátum és az alkalmazott technológia
miképpen válhat az Ön üzlete számára is előnyössé.

GeoPAN

Pan2PDF marketing tool

JOGNYILATKOZAT


1. A feltételek elfogadása: A PanoGraph Kft. webhelyére való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja a következő feltételeket és szabályokat. Amennyiben Ön nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akkor NE HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET. A jogi tájékoztató a PanoGraph Kft. webhelyének minden oldalára érvényes, hacsak valamelyik oldalon kifejezetten ettől eltérő kijelentés nem szerepel.

2. Belépés saját felelősségre: Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy annak használata az Ön saját kockázatára történik, és a jelen webhely megtervezésében, létrehozásában vagy kivitelezésében részt vevő felek egyike sem felelős azokért az esetleges közvetlen, véletlenszerű, áttételes, közvetett vagy büntető jellegű károkért, illetve azokért a veszteségekért, költségekért vagy kiadásokért (beleértve az ügyvédi honoráriumokat, a szakértői díjakat vagy egyéb ráfordításokat), amelyek közvetlenül vagy közvetve a jelen webhelyhez való hozzáférésből, annak használatából vagy böngészéséből, illetve bármely anyag, szöveg, adat, ábrázolás, kép- vagy hanganyag ezen webhelyről való letöltéséből erednek, kiterjedően, de nem korlátozódva azokra, amelyeket esetleges vírus, üzemzavar, emberi beavatkozás, vagy valamely számítógépes rendszer illetve távbeszélővonal leállása, hardver-, szoftver- vagy programhiba, továbbá a számítógépes átvitel illetve a hálózati összeköttetések bármely meghibásodása, kimaradása vagy késedelmes működése idéz elő.

3. A garancia kizárása a tartalmat, az információkat és az anyagokat illetően: Habár a webhelyen található specifikációk, jellemzők, illusztrációk, berendezések és egyéb tájékoztatók naprakész információkon alapulnak, és jóllehet a PanoGraph Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz azért, hogy gondoskodjék az e webhelyen lévő összes anyag helytállóságáért, a pontosság nem garantálható, és a PanoGraph Kft. nem vállal kezességet vagy felelősséget azok kifogástalanságáért. Az e webhelyen lévő összes tartalom, információ és anyag „AHOGY VAN” formában kerül Ön elé, bármilyen, akár kifejezett, akár burkolt garancia nélkül, kiterjedően, de nem korlátozódva az olyan hallgatólagos garanciára, amely az eladhatóságra, valamely konkrét célra való alkalmasságra, jogcímre vagy jogbitorlás kizárására vonatkozik.

4. A szerzői jogok a PanoGraph Kft-t vagy az adott panoráma felvétel készítőjét illetik: E webhely vonatkozásában a szerzői jogok tulajdonosa a PanoGraph Kft., és a PanoGraph Kft. kifejezett írásbeli engedélye nélkül e webhely semelyik része – kiterjedően, de nem korlátozódva a szövegre, ábrázolásra, kép- vagy hanganyagra – nem használható semmilyen módon és semmilyen célra, kivéve, ha erre vonatkozó jelzés szerepel. Az előbb említett jogokról való mindennemű lemondás nélkül Ön az ezen a webhelyen található anyagokból egy példányt tölthet le, csakis saját személyes, nem kereskedelmi jellegű, otthoni használat céljából, feltéve, hogy nem törli vagy módosítja a szerzői jogra, a védjegyre vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó bejegyzéseket. Az ezen a webhelyen található anyagok módosítása, vagy bármely egyéb célra történő felhasználása, - az elektronikus üdvözlőlap (E-Card) küldését kivéve - sérti a PanoGraph Kft. törvényes jogait.

5. A PanoGraph Kft. neve, logói és védjegyei a PanoGraph Kft. tulajdonát képezik: Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az e webhelyen található bármely név, logó, védjegy vagy szolgáltatási márkajel a PanoGraph Kft. tulajdonát képezi illetve használatukat a PanoGraph Kft. engedélyezi, és ezeket Ön előzetes írásbeli engedély nélkül nem használhatja. A PanoGraph Kft. a törvény adta teljes mértékben érvényt szerez szellemi tulajdonjogának. A hangok, ábrák, diagramok, szövegek, videoanyagok, szövegek illetve képi ábrázolások vagy a PanoGraph Kft. saját tulajdonát képezik, vagy az érintettek engedélyével kerültek felhasználásra ezen a webhelyen. Ezen anyagok bármelyikének felhasználása az Ön számára tilos, hacsak a webhelyen erre külön rendelkezés nincsen. Ezeknek az anyagoknak bárminemű jogosulatlan felhasználása Önre nézve büntetéssel vagy kártérítési kötelezettséggel járhat, kiterjedően, de nem korlátozódva a védjegyekkel, a szerzői jogokkal, a magánszférával és a reklámozással kapcsolatos jogok megsértésének következményeire.

6. A titoktartás kizárása, az információk felhasználása: Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bármely közlemény vagy anyag, amelyet Ön bármilyen módon és bármilyen okból erre a webhelyre eljuttat, nem kezelhető bizalmasan vagy kizárólagos tulajdonként. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy mindazokat az ötleteket, elképzeléseket, technikákat, eljárásokat, módszereket, rendszereket, vázlatokat, terveket, ábrákat vagy egyéb anyagokat, amelyeket Ön erre a webhelyre eljuttat, a PanoGraph Kft. bárhol, bármikor és bármilyen célra felhasználhatja.

7. Törvénybe ütköző magatartás: Ne küldjön vagy ne továbbítson erre a webhelyre pornográf, szeméremsértő, istenkáromló, gyalázkodó, becsületsértő, fenyegető, törvénytelen vagy egyéb olyan anyagot, amely bűncselekménynek minősülő vagy polgári felelősségre vonásra okot adó cselekedetet valósít meg vagy annak elkövetésére bátorít, mértéktelen, felelőtlen vagy fiatalkorúként folytatott alkoholfogyasztásra ösztönöz vagy más módon sért meg valamely törvényt vagy szabályt. Annak ellenére, hogy a PanoGraph Kft. vagy egyéb felek részt vesznek ennek a webhelynek a megtervezésében, létrehozásában vagy kivitelezésében, továbbá figyelemmel kísérhetik vagy áttekinthetik az oda irányuló üzeneteket, bejegyzéseket, az ott folyó vitákat, csevegéseket, sem a PanoGraph Kft., sem az ennek a webhelynek a megtervezésében, létrehozásában vagy kivitelezésében részt vevő többi fél nem vállal semminemű olyan felelősséget vagy kötelezettséget, amely annak tartalmából származhat, kiterjedően, de nem korlátozódva a gyalázkodás, becsületsértés, rágalmazás, szeméremsértés, pornográfia, istenkáromlás vagy hamis állítás miatti felszólamlásokra.

8. Hyperlinkek: Jóllehet ez a webhely kapcsolódhat más webhelyekhez, a PanoGraph Kft. sem közvetlenül, sem közvetve nem áll engedélyezői, társulási, szponzori, hozzájárulói vagy tagsági viszonyban a kapcsolódó webhelyekkel, hacsak erre vonatkozó külön utalás nem szerepel. Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a PanoGraph Kft. nem tekintette át az e webhelyhez kapcsolódó összes webhelyet, és nem felelős a webhelyen kívüli oldalak vagy az ide kapcsolódó egyéb webhelyek tartalmáért. Az Ön átlépése az e webhelyen kívüli oldalakra vagy más webhelyekre saját kockázatára történik.

9. A jelen oldal felülvizsgálata: A PanoGraph Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen jogi tájékoztatót bármikor és bármely okból felülvizsgálja, és fenntartja magának azt a jogot, hogy azon előzetes bejelentés vagy az e webhelyen található bármely információval kapcsolatos kötelezettség nélkül, bármikor változtatásokat hajtson végre. Az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az esetleges ilyen felülvizsgálat Önre nézve kötelező. Javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel a webhelynek ezt az oldalát az érvényes feltételek és szabályok áttekintése végett.

10. Alkalmazott jog: az e webhelyre való belépéssel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy e webhely értékelése és értelmezése a Magyarországon hatályos törvények szerint történik. Ha Ön ezt a webhelyet egy másik országból használja, akkor köteles betartani az összes érvényes helyi jogszabályt. A PanoGraph Kft. nem tesz semminemű olyan kijelentést, hogy az e webhelyen található anyagok Magyarországon kívül más országok számára is megfelelőek.D.Varga Tamás könyvei


Budapest 360 fokos panoráma album
Magyar - Angol
kiadás


Hungary 360 fokos panorámafotó album
Magyar - Angol
kiadás

Budapest 360 fokos panoráma album kínai nyelven
Kínai - Angol
kiadás

Beijing 360 panoráma fotóalbum
Kínai - Angol
kiadásMég több
panorámafotó album>>>